Termeni de utilizare

1. ACORDUL DE CONDUCERE. Acești Termeni de utilizare acționează ca un acord obligatoriu („Acord” dintre dvs. și Quotespedia („noi”, „noi”, „ai noștri”). Accesând acest site web („Site-ul”), recunoașteți o notificare constructivă a acestor Termeni de utilizare și a acordului dvs. de a fi obligat de limba prezentată.

2. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. Credem că suntem transparenti atunci când vine vorba de practicile noastre de confidențialitate și colectare de informații, așa că am publicat un Politică de confidențialitate pentru edificarea ta.

3. CONFORMITATEA CU LEGILE DE PROPRIETATE INTELLECTUALĂ. Când accesați sau utilizați Site-ul, sunteți de acord să respectați drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Utilizarea site-ului dvs. este în orice moment reglementată de și este supusă legilor privind drepturile de autor, mărci comerciale și alte legi de proprietate intelectuală. Sunteți de acord să nu încărcați, descărcați, afișați, efectuați, transmiteți sau distribuiți nicio informație sau conținut (în mod colectiv, „Conținut”), încălcând drepturile de autor, mărci comerciale sau alte proprietăți intelectuale sau drepturi de proprietate ale unei terțe părți. Sunteți de acord să respectați legile cu privire la proprietatea drepturilor de autor și utilizarea proprietății intelectuale și veți fi singurul responsabil pentru orice încălcare a oricăror legi relevante și pentru orice încălcare a drepturilor terților cauzată de orice conținut furnizat sau transmis. Sarcina de a dovedi că orice Conținut nu încalcă nicio lege sau drepturi ale unor terți revine exclusiv dvs..

4. FĂRĂ GARANȚII. ASIGURĂM SITE-ul DISPONIBIL PENTRU DUMNEAVOASTRĂ „Așa ESTE” FĂRĂ GARANȚIA NICI UNUI TIP. VĂ ASUMAȚI RISCUL DE ORICE ȘI TOATE DANELE SAU PIERDURILE DIN UTILIZAREA SAU INABILITATEA DE UTILIZARE, SITE-ul. Până la EXTINȚIA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, NECESARĂ EXPLICIT ORICE ȘI TOATE GARANȚII, EXPRIMĂ SAU IMPLICITE, PRIVIND SITE-ul, INCLUSĂ, DAR NU SE LIMITĂ, NICI O GARANȚIE IMPLICITĂ DE MERCANȚIE, FITNES PENTRU O PARTICIPĂ. NU GARANȚIAȚI CĂ SITE-ul Îți va îndeplini cerințele sau că FUNCȚIONAREA SITE-ULUI NU ESTE NECUPRATĂ SAU FĂRĂ EROARE.

5. RESPONSABILITATE LIMITATĂ RESPONSABILITATEA NOASTRĂ față de tine este limitată. Până la EXTINȚIA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, NICI UN EVENIMENT NICI NU VAM FI RESPONSABILE PĂNĂTURILOR NICI UNUI TIP (INCLUS, DAR FĂ LIMITAT LA, DAUNE SPECIALE, INCIDENȚALE, SAU CONSECVENȚIALE, PROFITII PERDUITE, SAU DATELE PIERDURILOR, FĂRĂ DREPTULUI PERMANENT AL ACESTUI DAUN) ) APĂRAREA FĂRĂ SAU ÎN CONEXIUNE CU UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI sau a altor materiale sau informații furnizate pe site. Această limitare se aplică indiferent dacă daunele apar ca urmare a încălcării contractului, a infracțiunilor sau a oricărei alte teorii sau forme de acțiune juridică.

6. LOCURI AFILIATE. Este posibil să lucrăm cu o serie de parteneri și afiliați ale căror site-uri web pot fi conectate în cadrul Site-ului. Deoarece nu avem control asupra conținutului și performanței acestor site-uri partenere și afiliate, nu facem promisiuni sau garanții cu privire la acuratețea, conținutul sau calitatea informațiilor furnizate de astfel de site-uri și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru neintenționate, obiectabile, conținut inexact, înșelător sau ilegal care poate avea reședință pe aceste site-uri. În mod similar, din când în când în legătură cu utilizarea site-ului dvs., este posibil să aveți acces la articole de conținut (inclusiv, dar fără a se limita la, site-uri web) care sunt deținute de terți. Dumneavoastră recunoașteți și sunteți de acord că nu facem nicio garanție cu privire la exactitatea, moneda, conținutul sau calitatea conținutului acestui terț și că, dacă nu este specificat altfel, acești Termeni de utilizare vor guverna utilizarea dvs. și tot conținutul terților.

7. PROBIBILE UTILIZĂRI. Impunem anumite restricții privind utilizarea dvs. permisă a site-ului. Vi se interzice să violați sau să încercați să violați orice caracteristică de securitate a Site-ului, inclusiv, fără limitare, (a) accesarea de conținut sau date care nu sunt destinate dvs., sau să vă conectați pe un server sau cont pe care nu sunteți autorizat să accesați; (b) încercarea de sondare, scanare sau testare a vulnerabilității Site-ului, a oricărui sistem sau rețea asociat sau de a încălca măsurile de securitate sau de autentificare fără o autorizare corespunzătoare; (c) să intervină sau să încerce să interfereze cu serviciul oricărui utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, prin transmiterea unui virus pe Site, supraîncărcare, „inundare”, „spaming”, „bombardare prin poștă” sau „crashing;“ (d) folosind Site-ul pentru a trimite e-mail nesolicitat, inclusiv, fără limitare, promoții sau reclame pentru produse sau servicii; (e) falsificarea oricărui antet de pachete TCP / IP sau a oricărei părți din informațiile antetului în orice e-mail sau în orice postare folosind Site-ul; sau (f) încercarea de a modifica, de a inversa, decompila, dezafecta sau de a reduce sau încerca să reducă la o formă percepută de om orice cod sursă folosit de noi în furnizarea Site-ului. În plus, vă este interzis să copiați orice conținut pe Site, fie manual, fie prin mijloace automatizate, fără permisiunea noastră expresă. Orice încălcare a securității sistemului sau a rețelei vă poate supune răspunderii civile și / sau penale.

8. DESPĂGUBIRE. Sunteți de acord să ne despăgubiți pentru anumite acte și omisiuni. Sunteți de acord să vă despăgubiți, să apărați și să ne păstrați inofensiv de oricare dintre toate revendicările, pierderile, răspunderea, daunele și / sau costurile terțelor (inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocatului) care rezultă din accesul dvs. sau la utilizarea site-ului, încălcarea dvs. a acestor Termeni de utilizare sau a încălcării dvs., sau a încălcării de către orice alt utilizator al contului dvs., a vreunei proprietăți intelectuale sau a altor drepturi ale oricărei persoane sau entități.

9. SEVERABILITATE; RENUNȚARE. Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că un termen sau o condiție din acești Termeni de utilizare nu pot fi aplicabili, toți ceilalți termeni și condiții vor rămâne în vigoare deplină. Nicio renunțare la nicio încălcare a vreunei prevederi din acești Termeni de utilizare nu constituie o renunțare la orice încălcare anterioară, concomitentă sau ulterioară a aceleiași sau a altor dispoziții ale acesteia și nici o renunțare nu va fi efectivă decât dacă este făcută în scris și semnată de un autorizat reprezentant al părții renunțatoare.

10. FĂRĂ LICENȚĂ. Nimic conținut pe Site nu trebuie înțeles ca să vă acorde o licență pentru a utiliza oricare dintre mărci comerciale, mărci de serviciu sau logo-uri deținute de noi sau de către terți.

11. AMENDAMENTE. Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste Condiții și o vom face prin publicarea unei notificări pe site.